Om initiativet

Med udspring oprindeligt i Klimakollektivet efter COP 9 mødet i København, opstod SKIFERGAS NEJ TAK som en bevægelse, der skulle varetage danskeres interesse i, at der løbende blev informeret kritisk omkring tiltag til udnyttelse af den ressource, der angiveligt var til stede i den danske undergrund – skifergas.

Da regeringen så efterfølgende indgik aftale med et konsortium bestående af det franske olieselskab TOTAL og den danske Nordsøfonden om en egentlig tilladelse til udvinding af skifergassen, blev opmærksomheden skærpet.

2 områder blev udpeget som alternativer til udvinding, og Frederikshavn Kommune ‘vandt’ retten til de første prøveboringer.

Da dette lå fast, besluttede en række aktive personer i SKIFERGAS NEJ TAK at etablere en egentlig protestlejr og helst så tæt på det potentielle borested, som muligt, og – da naboen, Anne-Marie og Carsten Kristensen, absolut ikke følte sig trygge ved at se en borerig lige udenfor vinduerne, stillede de et areal til rådighed for det, der idag kendes som TOTAL PROTEST CAMPEN.

Skriv et svar